Grafen materiałów kompozytowych--szóstego elementu

Grafen jest najcieńszy materiał w przyrodzie, również z najwyższą siłę, która może znacznie poprawić polimerowe wysokiej wytrzymałości mechanicznej, przewodności elektrycznej i cieplnej. Na przykład można osiągnąć 15-50% wzrost wytrzymałości mechanicznej po pewnym Grafen dodawane do nylon 66; gdy Grafen dodawane do silikonu, wytrzymałość na rozciąganie może być 2 razy do materiału podkładowego; Jeśli dodamy Grafen do kauczuk nitrylo-butadienowy, 8 rodzajów właściwości mechanicznych można poprawić 1 - 5 razy. Również w innych normalnych wysokiej polimeru takich jak resin、PP i PVC, Grafen będzie bardzo pomocne w poprawie wiele właściwości.