Technologia materiałów z szóstego elementu (Changzhou) przedstawia SE1132 - doskonałe uzupełnienie antykorozyjne podczas europejskiego pokazu powlekania 2017

SE1132 został specjalnie opracowany do stosowania w powłokach antykorozyjnych dla ciężkich warunków korozji. Przy użyciu SE1132 startery wykazały dramatyczny wzrost oporności na korozję w badaniach soli solnej. SE1132 jest przystosowany do systemów zgodnie z normą 12944: 2007 część 5. Grubość suchej powłoki podkładowej jest odpowiednikiem bogatego w cynku systemu starterów (zawartość cynku > 80%). Startery SE1132 z powodzeniem zastosowano w systemach powłok do wież stalowych elektrowni wiatrowych, mostów stalowych i kontenerów morskich.